Publikációk

Összesítés

Tudományos cikk: 20

Könyv: 1

Könyvfejezet: 3

Kézirat, tudományos jelentés: 23

Konferencia-prezentáció: 40

Impakt faktor (IF): 38,359

Könyvek

Tudományos cikkek, könyvfejezetek

Kéziratok, tudományos jelentések

Konferencia-előadások