A faállomány összetételének és szerkezetének hatása a különböző élőlénycsoportok faji és funkcionális összetételére és diverzitására őrségi erdőkben

A projekt célja

A kutatás célja, hogy feltárja a különböző erdei élőlénycsoportok biodiverzitását, ill. faji és funkcionális összetételét meghatározó környezeti változókat. A kutatás az Őrségi Nemzeti Park idős, változatos fafaj-összetételű és -szerkezetű erdeiben zajlott. A vizsgálatba az élőlénycsoportok és a potenciálisan ható környezeti háttérváltozók igen széles tartományát vontuk be. Vizsgáltuk az edényes aljnövényzetet (elkülönítve a lágyszárúakat és fásszárúakat), a talajszint mohaközösségét, a talajlakó mohák propagulum-bankjának közösségét, a fán élő (epifiton) moha- és zuzmóközösséget, a gombaközösséget (elkülönítve a fán élő, a mikorrhizaképző és a talajlakó szaprotróf közösségeket), valamint a futóbogarak, a pókok, a szaproxil bogarak és a madarak közösségeit. A háttérváltozók közül kiemelt jelentősége volt a faállomány összetételének és szerkezetének. Ezeken kívül olyan termőhelyi változókat is bevettünk a vizsgálatba, amik feltehetően szoros összefüggést mutatnak a faállománnyal. Ilyenek voltak a fényviszonyok, az avar és a feltalaj fizikai és kémia változói, valamint a mikroklíma-viszonyok (a hőmérséklet és a páratartalom). Figyelembe vettük a vizsgált erdőállományok táji változóit és múltbéli történeti viszonyait is.

Ha egyszerre több élőlénycsoport tekintetében sikerül feltárni az erdei életközösséget meghatározó környezeti tényezőket, akkor lehetővé válik, hogy csaknem egy teljes, komplex életközösség szempontjából értékelhessük az erdei biodiverzitást meghatározó háttérváltozókat. Mivel ezek a környezeti tényezők szoros összefüggésben vannak az erdőgazdálkodással (erdőkezeléssel), az élőlénycsoportokat meghatározó tényezők feltárása segít a biodiverzitást fenntartó erdőgazdálkodás és természetvédelmi erdőkezelés kialakításában. Ha viszonylag kevés, könnyen mérhető környezeti változót (főleg faállomány-jellemzőket) vizsgálva modellezni tudjuk egy-egy élőlénycsoport biodiverzitását, az lehetővé teszi számunkra az erdei életközösség korlátozott predikcióját. Környezeti igényeik szempontjából lehetőség nyílik a funkcionálisan és közösségszerkezetükben eltérő élőlénycsoportok összehasonlítására is.